Điều Khoản Sử Dụng

Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng


Cảm ơn bạn đã sử dụng ketoanfbs.com! Đây là bản miêu tả cách mà Chúng Tôi thu thập, sử dụng và quản lý thông tin của Bạn khi bạn sử dụng website và dịch vụ của Chúng Tôi
Bằng việc sử dụng dịch vụ của Chúng Tôi, Bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư này.

******


Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập


Chúng Tôi thu thập các thông tin mà Chúng Tôi cho là cần thiết do Bạn cung cấp để phục vụ mục đích cải tiến dịch vụ dành cho người dùng.
Chúng Tôi cũng có sử dụng những cookie, tracking pixel và các công nghệ tương tự cùa các đối tác thứ ba như Google, Facebook, Adroll
Cookie là những dữ liệu nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn nhằm tối ưu hơn trải nghiệm dành cho bạn trong đó có việc lưu trữ thông tin của Bạn cho những lần đăng nhập sau, và việc đưa những mẫu quảng cáo và ưu đãi phù hợp dành cho bạn.
Chúng Tôi cũng thu thập thông tin về cách mà Bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng Tôi.


Cách chúng tôi sử dụng thông tin của Bạn

Từ thông tin thu thập được, Chúng Tôi sẽ sử dụng để cải tiến dịch vụ của Chúng Tôi
Thông tin của Bạn sẽ được Chúng Tôi lưu trữ trong suốt thời gian Bạn sử dụng dịch vụ của Chúng Tôi.
Dịch vụ của Chúng Tôi hiển thị những thông tin của Bạn như tên hiển thị của Bạn, ảnh đại diện, thông tin liên lạc và bất kỳ thông tin nào khác cho những người dùng khác ở khắp mọi nơi.
Chúng Tôi sẽ duy trì thông tin bạn lưu trữ về Dịch vụ của Chúng Tôi phòng khi cần để cung cấp Dịch vụ cho bạn.
Chúng Tôi có thể tiết lộ thông tin của Bạn cho bên thứ ba nếu chúng tôi thấy rằng việc tiết lộ này là cần thiết và chính đáng tuân theo luật pháp;
hoặc ngăn chặn lừa đảo hoặc lạm dụng ketoanfbs hay người dùng của chúng tôi; hoặc bảo vệ quyền sở hữu của ketoanfbs
Chúng Tôi sẽ tuân thủ theo yêu cầu dữ liệu của pháp luật hạn chế ở những người và các cuộc điều tra cụ thể, theo như luật pháp quy định.
Chúng Tôi hiểu rằng quyền lợi của Bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của Chúng Tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Chúng Tôi, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0968964358 hoặc email: ketoanfbs@gmail.com


Thay Đổi

Chính sách bảo mật của Chúng Tôi có thể thay đổi theo thời gian, để đáp ứng những thay đổi của luật pháp hoặc dịch vụ của Chúng Tôi.


Điều Khoản Sử Dụng


Bằng việc sử dụng Dịch vụ của Chúng Tôi dưới bất kì hình thức nào, Bạn đồng ý tuân theo tất cả những Điều khoản này và những chính sách khác có thể được đưa ra vào những thời điểm khác nhau.


Về dịch vụ của Chúng Tôi:

Chúng Tôi cung cấp một nơi để tìm kiếm dịch vụ dạy và học chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm và liên kết các thành viên chuyên môn.
Xin lưu ý rằng Giáo viên sẽ kiểm soát những phương pháp, tư liệu và tất cả các khía cạnh khác trong việc dạy và học.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ dịch vụ và hành vi nào được đưa ra bởi Giáo viên hay Học viên.
KETOANFBS vận hành Dịch vụ từ rất nhiều tỉnh thành trên cả nước và không đại diện cho cho việc website và dịch vụ được sử dụng thích đáng
hay phù hợp cho việc sử dụng ở tất cả những nơi đó.
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Chúng Tôi có thể liên hệ và thông báo cho các thành viên sử dụng dịch vụ các thông tin, tin tức liên quan.

Sửa Đổi, Chấm Dứt Dịch Vụ:


Chúng Tôi đang không ngừng thay đổi và nâng cao Dịch vụ
Chúng Tôi có thể thêm hoặc loại bỏ những tính năng hoặc chức năng và chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt hoàn toàn một Dịch Vụ nếu thấy nó không còn phù hợp.
Bạn có thể dừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào, cho dù chúng tôi rất tiếc khi bạn không sử dụng Dịch vụ của Chúng Tôi nữa
KETOAN FBS có thể toàn quyền quyết định dừng cung cấp dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo những giới hạn mới về Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không thông báo trước
Ví dụ, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn nếu bạn không tuân thủ Điều khoản hoặc sử dụng chúng theo cách có thể gây cho chúng tôi trách nhiệm pháp lý, gián đoạn Dịch vụ hoặc gián đoạn việc sử dụng Dịch vụ của người khác.
Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ có sử dụng mức độ kỹ năng và sự quan tâm hợp lý về mặt thương mại và hy vọng rằng bạn sẽ thích thú khi sử dụng các Dịch vụ này.
Dù vậy cũng một số điều nhất định chúng tôi không hứa hẹn về Dịch vụ của mình.
Bạn cần hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ phải chịu mọi rủi ro khi sử dụng Dịch vụ của Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ và mọi rủi ro liên quan đến
các mối tương tác qua mạng hoặc trực tiếp với người dùng khác. Bạn cần đồng ý đưa ra mọi phòng ngừa cần thiết khi tương tác với người dùng khác trong phạm vi được luật pháp cho phép,
với bất kỳ khiếu nại nào theo các điều khoản này, kể cả đối với bất kỳ đảm bảo ngầm định nào, được giới hạn ở số tiền mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi để sử dụng Dịch vụ trong vòng 12 tháng trước đó nhưng không lớn hơn 2 triệu đồng.
bạn có quyền lợi hợp pháp của một người tiêu dùng.
Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, sẽ không có bất kỳ điều gì trong những điều khoản này hay trong các điều khoản bổ sung hạn chế bất kỳ quyền lợi hợp pháp nào cho người tiêu dùng mà bị khước từ bởi hợp đồng.
FBS có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của người sử dụng trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.

***

Đăng ký học thử kế toán online với các kế toán trưởng trên cả nước tại đây