Thanh Toán Học Phí

Tại ketoanfbs.com, bạn có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán học phí sau:

  • Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng
  • Thanh toán qua ATM Online, Visa, Master Card
  • Thanh toán trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn

Phương Thức 1: Thanh toán qua chuyển khoản, giao dịch ngân hàng

Bạn có thể đến bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam (hoặc sử dụng Internet Banking) để chuyển tiền theo thông tin bên dưới:

  • Số tài khoản: 0011 0038 785 50
  • Chủ tài khoản: Phung Van Linh
  • Ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội

Ghi chú khi chuyển khoản:

  • Tại mục “Ghi chú” khi chuyển khoản, bạn ghi rõ: Số điện thoại – Họ và tên – Email đăng ký học – Khóa học đăng ký
  • Ví dụ: 0909090909 – Nguyen Minh Nam – nguyenminhnam@gmail.com - Ke Toan Thue

Phương Thức 2: Thanh toán qua ATM Online, Visa, Master Card

Phương Thức 3: Thanh toán trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn

  • Phương thức này được áp dụng cho các lớp học ofline-học viên có thể lựa chọn thanh toán học phí trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn hoặc nhân viên của ketoanfbs.com