Lập Báo Cáo Tài Chính để quyết toán thuế, nộp cho cơ quan nhà nước

Lập Báo Cáo Tài Chính để tham gia đấu thầu, vay vốn, kêu gọi đầu tư

Bạn chưa yên tâm năng lực làm việc của kế toán hoặc chưa có kế toán chính thức

Bạn mới chỉ nộp các Báo Cáo Thuế định kỳ, chưa ghi sổ kế toán, chưa lập BCTC

DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG CẦN:

CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN FBS THỰC HIỆN

icons

RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG SỔ SÁCH CỦA ĐƠN VỊ

Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng sổ sách của doanh nghiệp, bổ sung chứng từ hồ sơ doanh nghiệp còn thiếu, thực hiện điều chỉnh ngay nếu phát hiện có sai sót về hóa đơn chứng từ, kê khai. Chỉ ra các tồn tại trong công tác kế toán của đơn vị và đưa ra giải pháp khắc phục.

icons

LẬP SỔ SÁCH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán nghiệp vụ kế toán đúng với chuẩn mực và các quy định hiện hành. Xử lý các thiếu sót, sai phạm trong công tác hạch toán, thiết lập hệ thống sổ sách kế toán phù hợp và bộ Báo Cáo Tài Chính ban đầu

icons

TƯ VẤN ĐIỀU CHỈNH, CÂN ĐỐI SỐ LIỆU CHO MỤC ĐÍCH LẬP BCTC

Tư vấn điều chỉnh cân đối số liệu kế toán, cân đối doanh thu lãi lỗ, hàng hóa, chi phí, dòng tiền trong doanh nghiệp và các khoản mục trên Báo Cáo Tài Chính cho từng mục đích lập BCTC riêng biệt như: Mục đích đấu thầu, mục đích vay vốn, hoặc tối ưu thuế cho doanh nghiệp.

icons

HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÀN GIAO

Hoàn thiện toàn bộ hệ thống số sách kế toán, nộp báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế cuối năm cho các cơ quan chức năng. Bàn giao lại toàn bộ hóa đơn chứng từ, sổ sách cho doanh nghiệp cả bản cứng và file mềm.

TẠI KETOANFBS.COM

Thực hiện công việc nhanh gọn đúng ý doanh nghiệp, đúng luật, đúng chế độ và các quy định hiện hành về công tác kế toán, thuế.


Xử lý tất cả các vấn đề tồn đọng tại doanh nghiệp, phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh, quy mô của doanh nghiệp.


Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, dễ kiểm tra công việc, đối chiếu với từng kế toán viên và lãnh đạo doanh nghiệp, tết kiệm chi phí, yên tâm trong công tác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

CHỌN DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Cập nhật thường xuyên

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Xử lý nhanh gọn, chính xác

GIẢI ĐÁP NHANH CHÓNG

Thông tin số liệu khi có yêu cầu
Phí Dịch Vụ Chỉ Từ 500.000đ/ tháng

Hàng tháng sẽ có nhân viên ketoanfbs đến tận nơi nhận chứng từ về thực hiện công việc

Đăng Ký Dịch Vụ

Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Hiệu Quả

Nhận xét, bình luận